Kirjeldus

Mesilasperede müüki 2021 kevadeks alustame 2021 aasta veebruaris:)

Mesilaspere 10l Farrar raamil sisaldab 7-8 raami hauet, eelmise aasta mesilasema ja söödaraame. Mesilaspere antakse üle olenevalt kevadest. Täpsem mesilasperede üleandmise kuupäev lepitakse kokku aprilli kuu jooksul.

Mesilaspere tõstetakse koos raamidega kliendi taarasse.